Dlaczego w 2023 warto wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku?

owne wykorzystanie: Zamiast wyrzucać urządzenia, spróbujmy naprawić je lub przekazać do organizacji zajmujących się ponownym wykorzystaniem. Świad

Dlaczego w 2023 warto  wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku? utylizacja sprzętu

To nasza rola w ochronie naszej

Jak możemy je rozbroić:

Recykling: Korzystajmy z programów recyklingu elektroodpadów i dostarczajmy je do specjalistycznych miejsc.

Naprawa i ponowne wykorzystanie: Zamiast wyrzucać urządzenia, spróbujmy naprawić je lub przekazać do organizacji zajmujących się ponownym wykorzystaniem.

Świad