kremy z czarnuszki

Natomiast według uchylonej w 2019 roku

kremy z czarnuszki
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.
Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
dotyczące produktów kosmetycznych (CE.

Widok do druku:

kremy z czarnuszki