To może Cię zainteresować. Jak Remontować Przewody Kominowe profesjonalnie

ołączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to do

To może Cię zainteresować. Jak Remontować Przewody Kominowe profesjonalnie wkłady kominowe żory

Dla bezpieczeństwa własnego oraz bliskich trzeba

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to do